desadoor.com.tr

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlat metni;

desadoor.com.tr – Norden Mobilya San. Tic. Ltd. Şti olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK Kanunu”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Norden Mobilya San. Tic. Ltd. Şti” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözlü, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,

İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,

İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,

Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,

Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,

Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),

Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,

Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,

Pazar araştırması şirketleri ve müşteri memnuniyeti ölçümlemeye yarayan şirketler ve programlar,

Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,

Bayilerimiz, ileride olması halinde franchise’larımız ve diğer satış ağı.

Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

Norden Mobilya San. Tic. Ltd. Şti olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Norden Mobilya San. Tic. Ltd. Şti’nın birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

Norden Mobilya San. Tic. Ltd. Şti müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Norden Mobilya San. Tic. Ltd. Şti ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Norden Mobilya San. Tic. Ltd. Şti, söz konusu kişisel verilerinizi ; açık rızanıza istinaden KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Grup Şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; sunduğumuz hizmetin amaçları doğrultusunda, aşağıda belirtilen kişilere aktarılabilecektir;

İş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız, bayilerimiz ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda, düzenleyici, denetleyici kurumlar,

Kullandığımız bilişim teknolojileri gereği  gerekli güvenlik tedbirlerini alarak web sitemizin alt yapısını onarmak, stabil kılmak ve geliştirmek için firmamıza yazılım desteği veren firmaya, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlara, oluşturulan siparişlerin teslim edilebilmesi amacıyla kargo şirketine, ürüne ilişkin ödemenin alınabilmesi için bankalara, yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, vergisel yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere finans ve muhasebe hizmeti aldığımız şirkete;

Şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalara,

Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“KVKK Kanunu”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

Norden Mobilya San. Tic. Ltd. Şti ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

a) Norden Mobilya San. Tic. Ltd. Şti’nın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c) Norden Mobilya San. Tic. Ltd. Şti’nın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Ünvanı : Norden Mobilya San. Tic. Ltd. Şti

Telefonu: +90 224 482 24 00

Vergi Dairesi: BURSA

Vergi Numarası: 0324 046 6***

Adresi: Çalı Mh. Ömer Bilteki Blv. No:3/1A Nilüfer/Bursa

Mail: [email protected]

**Yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum, anladım ve desadoor.com.tr Üyelik sistemine, www.desadoor.com.tr üzerinden üyelik sözleşmesini onaylayarak KVKK kapsamında kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına ve yine yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesine, yukarıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına, belirtilen amaçlar dâhilinde yurtdışına aktarılmasına/paylaşılmasına,
açık rıza veriyorum.

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Norden Mobilya San. Tic. Ltd. Şti, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Yeni aydınlatma metnine web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Gizlilik ve Güvenlik

Norden Mobilya San. Tic. Ltd. Şti– desadoor.com.tr, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, telefon, TC kmilik no, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. Norden Mobilya San. Tic. Ltd. Şti – desadoor.com.tr sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece Norden Mobilya San. Tic. Ltd. Şti – desadoor.com.tr bünyesinde kullanılmaktadır. Norden Mobilya San. Tic. Ltd. Şti – desadoor.com.tr, üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Norden Mobilya San. Tic. Ltd. Şti – desadoor.com.tr veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Norden Mobilya San. Tic. Ltd. Şti– desadoor.com.tr arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Resim
 • Satıcı Stok Kodu
 • Oy
 • Fiyat
 • Stok
 • Kullanabilirlik
 • Sepete Ekle
 • Açıklama
 • Genişlik
 • Boyutlar
 • Ek Bilgiler
 • Öznitelikler
 • Özel Nitelikler
 • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Karşılaştırma
Alışveriş Sepeti Kapat

Profesyonel Tasarımcılardan
Yaratıcı
Çözümler

+90 224 482 24 00
+90 533 597 32 14

Çalı Mah. Ömer Biltekin Bulv. No:3/1A

Nilüfer/BURSA

© desadoor.com.tr 2023, Tüm hakları saklıdır.